กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183454
ชื่อเรื่อง: The Role of Twist1 in Stem Cell Differentiation through Mechanical Cues: A Review and Hypothesis.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Yan, Yinqiu
Tian, Zeyun
Guan, Qiuyue
Bai, Ding
Zhang, Jing
Han, Xianglong
คำสำคัญ: Twist1
stem cell differentiation
stress microenvironment
alveolar bone – periodontal ligament interface
วันที่เผยแพร่: 2016
แหล่งอ้างอิง: Yan Yinqiu, Tian Zeyun, Guan Qiuyue, Bai Ding, Zhang Jing, Han Xianglong. The Role of Twist1 in Stem Cell Differentiation through Mechanical Cues: A Review and Hypothesis. British Journal of Medicine and Medical Research. 2016; 17(1):1-9.
บทคัดย่อ: Due to the pivotal role of stem cell differentiation in regeneration and disease cure, the study of it has always been a research highlight during the recent years. Stress microenvironment has a great impact on cell growth, proliferation, differentiation and apoptosis. Twist1, as a core epithelial-mesenchymal transition (EMT) regulatory factor, plays an important role in these processes. Moreover, Twist1 gene can express in alveolar bone – periodontal ligament interface and the expression can be regulated by changes in the occlusal force. In this article, we will present a review of Twist1 gene, especially in the aspect of the biological functions in stem cell differentiation under mechanical signals and explore whether Twist1 involved in tissue remodeling in alveolar bone - periodontal membrane interface under stress.
URI: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183454
ISSN: 2231-0614
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:British Journal of Medicine and Medical Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bjmmr2016v17n1p1--9.pdfMinireview article505.08 kBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น