กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183446
ชื่อเรื่อง: Fetuin A: A Newer Marker for Pre Diabetes.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kaur, Sukhraj
Mahajan, Mridula
คำสำคัญ: Family history
pre diabetes
fetuin A
insulin resistance
วันที่เผยแพร่: 2016
แหล่งอ้างอิง: Kaur Sukhraj, Mahajan Mridula. Fetuin A: A Newer Marker for Pre Diabetes. British Journal of Medicine and Medical Research. 2016; 17(1):1-7.
บทคัดย่อ: Objective: To evaluate the role of Fetuin A levels in predicting glycemic outcome in individuals with impaired fasting glucose. Research Design and Methods: A total of 742 young individuals were recruited for the study out of which 177 had impaired fasting glucose, 468 had normoglycemia and 97 individuals with diabetes. These individuals were offsprings of diabetics (either mother or father or both) and were siblings amongst themselves belonging to age group of 18-35 years. Various biochemical investigations such as fasting plasma glucose, glycosylated Hb, serum insulin, C-peptide and Fetuin A were carried out. People with impaired fasting glucose were followed and analyzed according to glycemic outcome and quartile of Fetuin A level. Results: A total of 66 individuals with prediabetes reverted back to normal, 28 progressed to diabetes and 83 remained with prediabetes over a mean±S.D follow up of 24±4.1 months. People in the highest quartile of fetuin A had the highest Insulin, Insulin Resistance, Increased loss of beta cell activity, decreased sensitivity to insulin and a higher rate of progression to diabetes (relative risk 11.96, 95% CI 5.9 to 24.01, p<0.001) and a significantly lower rate of reversion to normoglycemia (relative risk 5.62, 95% CI 3.16 to 9.9, p<0.001) than those in other Fetuin A quartiles. fetuin A correlated positively with Insulin (r= +0.289, p<0.001), C-peptide (r=+ 0.177, p<0.001), %β cell function(r= -0.368, p<0.001), insulin resistance (r= +0.436, p<0.001) and glycosylated Hb (r=+0.958, p<0.05) and negatively with % sensitivity to insulin( r= -0.287, p<0.001). Cox regression analysis showed that baseline fetuin A, insulin levels and fasting glucose levels were predictive of reversion to normoglycemia. Conclusions: Increased fetuin A levels had an adverse impact on glycemic outcomes thus suggesting that fasting plasma glucose and Fetuin A can be used as a tool to determine the susceptibility of an individual to develop pre-diabetes and thus diabetes mellitus.
URI: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183446
ISSN: 2231-0614
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:British Journal of Medicine and Medical Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bjmmr2016v17n1p1-7.pdfOriginal research article140.49 kBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น