กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183444
ชื่อเรื่อง: Retraction: Delleman syndrome: Report of a case in an adolescent boy.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology.
วันที่เผยแพร่: มกร-2017
แหล่งอ้างอิง: Retraction: Delleman syndrome: Report of a case in an adolescent boy. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. 2017 Jan-Feb; 83(1): 145.
URI: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183444
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ijdvl2017v83n1p145.pdfRetraction234.42 kBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น