กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183441
ชื่อเรื่อง: Acral syringomas associated with hematological neoplasm.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Varas-Meis, Eduardo
Prada-García, Camino
Samaniego-González, Elia
Rodríguez-Prieto, Manuel-Ángel
วันที่เผยแพร่: มกร-2017
แหล่งอ้างอิง: Varas-Meis Eduardo, Prada-García Camino, Samaniego-González Elia, Rodríguez-Prieto Manuel-Ángel. Acral syringomas associated with hematological neoplasm. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. 2017 Jan-Feb; 83(1): 136.
URI: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183441
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ijdvl2017v83n1p136_3.pdfNet letter3.4 MBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น