กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183440
ชื่อเรื่อง: Lip swelling: An unusual presentation of post kala-azar dermal leishmaniasis.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kumar, Piyush
Jha, Abhijeet
Das, Anupam
วันที่เผยแพร่: มกร-2017
แหล่งอ้างอิง: Kumar Piyush, Jha Abhijeet, Das Anupam. Lip swelling: An unusual presentation of post kala-azar dermal leishmaniasis. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. 2017 Jan-Feb; 83(1): 136-138.
URI: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183440
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ijdvl2017v83n1p136_2.pdfNet letter1.08 MBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น