กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183437
ชื่อเรื่อง: Chronic subcutaneous nodules, plaques and ulcers of the hand.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Ermertcan, Aylin Türel
Özkütük, Nuri
Temiz, Peyker
Çavuşoğlu, Cengiz
Sürücüoğlu, Süheyla
วันที่เผยแพร่: มกร-2017
แหล่งอ้างอิง: Ermertcan Aylin Türel, Özkütük Nuri, Temiz Peyker, Çavuşoğlu Cengiz, Sürücüoğlu Süheyla. Chronic subcutaneous nodules, plaques and ulcers of the hand. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. 2017 Jan-Feb; 83(1): 133-135.
URI: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183437
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ijdvl2017v83n1p133.pdfQuiz1.07 MBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น